Về bảng xếp hạng YouNet Social Index

Tháng 1/2019, YouNet Media cho ra mắt hệ thống bảng xếp hạng YouNet Social Index với mục tiêu tạo ra bộ tiêu chuẩn đo lường trong việc đánh giá và xếp hạng mức độ hoạt động hiệu quả của Thương hiệu/ Chiến dịch/ Influencer trên Social Media. YouNet Social Index gồm ba bảng xếp hạng:

item_home1

Brand Index

Những thương hiệu được nói tới nhiều nhất theo chiều hướng tích cực.

item_home_2

Campaign Index

Những chiến dịch quảng bá thương hiệu được nói tới nhiều nhất theo chiều hướng tích cực.

item_home3

Influencer Index

Những profile người ảnh hưởng tạo ra nhiều ảnh hưởng nhất trên theo từng nhóm ngành hàng cụ thể.

bg_pp_moblie

Phương pháp xếp hạng

YouNet Social Index sử dụng nền tảng lắng nghe mạng xã hội Social Heat để lắng nghe, theo dõi thương hiệu, chiến dịch, người có tầm ảnh hưởng nổi bật trên Social Media. Thương hiệu và Influencer được xếp hạng hằng tháng; Chiến dịch được xếp hạng theo mùa vụ hoặc mục tiêu marketing.

method

Buzz Score (Độ hot)

Lượng thảo luận về Thương hiệu/Chiến dịch trên Social Media (dựa trên tổng thảo luận – total buzz volume score)

Engagement Score (Khả năng tạo tương tác)

Mức độ hiệu quả content của Thương hiệu/Chiến dịch trên Social Media (dựa trên tổng tương tác -Post+like/reaction+share+comment)

Sentiment Score (Mức độ yêu thích)

Mức độ yêu thích Thương hiệu/Chiến dịch của người dùng trên Social Media (dựa trên hệ số thảo luận tích cực & tiêu cực trên social media)

Khả năng hoàn thành mục tiêu

Mỗi bảng xếp hạng có những mục tiêu khác nhau
– YouNet Brand Ranking: Content effective score (Nội dung mang lại hiệu quả truyền thông) (?)
– YouNet Campaign Ranking: Branding score (Mức độ hiệu quả truyền thông của chiến dịch trên Social Media (dựa trên lượng thảo luận nhắc tới thương hiệu/chiến dịch – Post+share+comment)