LIÊN HỆ CƠ KHÍ THACO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Công ty TNHH MTV cơ khí Chu Lai - Trường Hải

khu công nghiệp Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

(+84) 2353 567 161 (+84) 2353 567 777

Gửi thông tin liên hệ